www.sodmaya.co.il
תהליך הרישום:
1. היכנסו לאתר www.sodmaya.co.il
2. היכנסו למדור הרשמה, המופיע בתחתית החדר של מיה, ומלאו את הפרטים
3. במסך השני של הרישום יש לסמן את "קוד הרישום" ולכתוב: walla08
4. לתמיכה התקשרו לטלפון 09-8922913